Motorová nafta

G+G, s.r.o.

 

Predaj motorovej nafty je jednou z činností, ktoré získavajú čoraz väčší podiel na celkovom obrate spoločnosti. Tankuje sa samoobslužne z cisterny Bencalor vybavenej certifikovaným elektronickým výdajným stojanom. V tejto oblasti uprednostňujeme spoluprácu s inými firmami, s ktorými je na začiatku spísaná Zmluva o tankovaní motorovej nafty a bezplatne obdržia tankovacie karty pre jednotlivých vodičov a vozidlá.

 

Fakturácia vyčerpanej nafty prebieha dva krát do mesiaca. Súčasťou každej faktúry za naftu je príloha obsahujúca údaje o všetkých tankovaniach uskutočnených v danom období. Medzi tieto údaje patrí dátum a čas tankovania, natankované množstvo nafty, ŠPZ tankovaného vozidla, stav jeho tachometra v momente tankovania a meno tankujúcej osoby.

Motorovú naftu nakupujeme výlučne od overených dodávateľov spĺňajúcich všetky zákonné normy.

 predaj motorovej nafty

 

https   cloudflare
created by: Marek Sarvas